FIPA - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

shutterstock_116664571

วิสัยทัศน์ FIPA
เราพร้อมขับเคลื่อนความสำเร็จของคุณ!


พันธกิจ FIPA
FIPA เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและอุปกรณ์แขนกล (EOAT)

เราสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยความยืดหยุ่นในระดับสูง และการบริการที่สอดรับความต้องการ

ความสามารถหลักของเราคือการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับระบบอัตโนมัติ

เราทำงานให้กับลูกค้าและพนักงานของเราด้วยความยุติธรรม ให้ความเคารพ และรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม


ค่านิยม FIPA
ความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาพนักงานมีความสำคัญกับเราอย่างมาก เนื่องจากพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

เราปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างจริงจัง พร้อมทั้งตอบสนองต่อลูกค้าอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาอย่างเสรีและเป็นธรรม

เราบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างเต็มเปี่ยม